Thuật tuyển dụng và sa thải/ Brian Tracy, Mộc Quang (dịch)

Thuật tuyển dụng và sa thải/ Brian Tracy, Mộc Quang (dịch)
Ngày đăng: 22/02/2024 10:39 AM

☘️☘️ Tuyển dụng và sa thải là hai trong số những nhiệm vụ quan trọng và khó khăn nhất của nhà quản lý. Quyết định lựa chọn cá nhân nào và sa thải nhân viên nào là bài toán đau đầu và đầy áp lực, bởi nó quyết định sự thành công của doanh nghiệp trong tương lai.

🌼🌼 Theo thống kê của các chuyên gia về nhân sự, những kỹ năng tuyển dụng tốt nhất chỉ mang lại 66% thành công và một phần ba số người được tuyển dụng sẽ không gắn bó với công ty lâu dài. Cùng với đó, mối thương cảm và sự hèn nhát là hai yếu tố chính khiến nhà quản lý trì hoãn quyết định sa thải một nhân viên không hiệu quả.

🌺🌺 Tuy nhiên, là một nhân viên nhân sự hay quản lý nhân sự bạn hoàn toàn có thể khắc phục những điểm yếu này và cải thiện hiệu quả tuyển dụng của mình thông qua việc vận dụng 21 ý tưởng trong cuốn sách "Thuật tuyển dụng và sa thải" của Brian Tracy.

🌻🌻 Những bí quyết trong cuốn sách được đúc kết từ quá trình hơn 30 năm tác giả tuyển dụng, thuê mướn, thăng chức, giáng chức và sa thải nhân viên ở tất cả các cấp bậc. Chúng bao gồm cả những ý tưởng tối ưu nhất của nhiều chuyên gia quản lý cấp cao và giám đốc điều hành trên thế giới về lĩnh vực tuyển dụng. 

⭐️⭐️ Sách hiện có tại Thư viện Trường Cao đẳng Sài Gòn, mời bạn tìm đọc! 

Chia sẻ:
Bài viết khác: