Thư viện Trường Cao Đẳng Sài Gòn

Thư viện Trường Cao Đẳng Sài Gòn
Ngày đăng: 16/02/2023 02:18 PM

 Chức năng

Thư viện trường CĐSG là trung tâm tri thức và văn hóa hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy, chia sẻ thông tin và giải trí của nhà trường thông qua việc cung cấp các bộ sưu tập tài liệu chất lượng với dịch vụ chuyên nghiệp và đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tin của giảng viên, sinh viên và nhân viên của trường Cao Đẳng Sài Gòn.

Bên cạnh đó, thư viện còn là cầu nối giữa những người trong trường và khu vực lân cận lại với nhau trên cơ sở chia sẻ văn hóa, kiến thức, kỹ năng và những trải nghiệm thực tế để cùng phát triển.

Nhiệm vụ

- Chọn lọc, bổ sung, phát triển nguồn tài nguyên thông tin phù hợp với chương trình đào tạo;

- Xây dựng công cụ tra cứu, tổ chức và quản lý thông tin hiệu quả.

- Ứng dụng khoa học công nghệ với những giải pháp sáng tạo vào công tác thư viện nhằm xây dựng một nguồn học liệu mở, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ trong hoạt động thư viện, để thư viện không bị giới hạn bởi không gian vật lý, phục vụ tốt hoạt động học tập trực tiếp lẫn trực tuyến;

- Tổ chức các hoạt động, sự kiện nhằm kết nối người dùng với nguồn học liệu của nhà trường bên cạnh việc phát huy những chức năng cốt lõi của thư viện;

- Kết nối người dùng đến nguồn học liệu có giá trị ngoài thư viện giúp người dùng tiếp cận thêm các nguồn tri thức bổ ích, kỹ năng cần thiết và thái độ sống phù hợp;

- Tổ chức các hoạt động kết nối, chia sẻ giúp tạo động lực cho sinh viên tự học và thúc đẩy sinh viên thành công trong cuộc sống;

- Tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa của nhà trường;

- Xây dựng không gian thoải mái, thân thiện với người dùng;

- Phát triển đội ngũ nhân viên vững kiến thức chuyên môn và có thái độ phục vụ đúng đắn, tận tình, đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy của nhà trường;

- Trang bị, trao quyền và truyền cảm hứng cho nhân viên tận dụng các kỹ năng và sở thích của bản thân để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của thư viện;

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch, báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cấp trên liên quan đến hoạt động thư viện.

- Tạo và phát triển quan hệ trao đổi, hợp tác với các trưng tâm thông tin thư viện của các trường cao đẳng, đại học khác. 

Chia sẻ:
Bài viết khác: