Sói đội lốt cừu/ George K. Simon, Nguyễn Hưởng và Hạo Nhiên dịch

Sói đội lốt cừu/ George K. Simon, Nguyễn Hưởng và Hạo Nhiên dịch
Ngày đăng: 29/02/2024 11:05 AM

☘️☘️ Mỗi khi bị thao túng tâm lý và đối xử tàn tệ, nạn nhân thường tự diễn giải và hợp lý hóa cho các hành vi lệch lạc của kẻ thao túng. Họ cho rằng kẻ thao túng - những con sói đội lốt cừu - thường không cố ý làm hại người xung quanh, rằng các hành vi xấu ấy vốn có nguyên nhân là những tổn thương tâm lý ẩn bên trong kẻ thao túng. 

☘️☘️ Nhưng không, bác sĩ George K. Simon đã chỉ ra rằng, trong xã hội, tồn tại những kẻ cực kỳ hiếu chiến, sẵn sàng tân công một cách ngấm ngầm qua các thủ thuật thao túng tâm lý tinh vi. Những con sói đội lốt cừu không tấn công vì bị đe dọa ... chúng tấn công chỉ đơn thuần vì muốn giành lợi thế và kiểm soát mọi người xung quanh, trong khi vẫn giữ vẻ bề ngoài lương thiện dễ tổn thương. Đó là những kẻ cực kỳ nguy hiểm.

☘️☘️ Phát hiện và đối phó với những con sói ẩn dưới bộ lông cừu không phải là việc đơn giản. Với quyển sách "Sói đội lốt cừu" bác sĩ George K. Simon sẽ cung cấp cho bạn những phương pháp đối phó hữu hiệu, để cải thiện cuộc sống của chính bạn, tránh trở thành nạn nhân dưới nanh vuốt của những con sói đội lốt cừu trong xã hội. 

🎯🎯 Sách hiện có tại Thư viện Trường Cao đẳng Sài Gòn, mời bạn tìm đọc! 

Chia sẻ:
Bài viết khác: