Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả/ Anne Gregory

Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả/ Anne Gregory
Ngày đăng: 02/02/2024 10:08 AM

🍁🍁 Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả của Anne Gregory là quyển sách được biên soạn cẩn thận nhằm cung cấp cho bạn những kiến thức và công cụ hữu ích nhất về kỹ năng hoạch định và quản lý chiến dịch PR. Thực tiễn và dễ đọc; quyển sách này giống như một quyển cẩm nang hướng dẫn từng bước, phân tích qua nhiều lĩnh vực quan trọng như:

👉👉 Vai trò của PR trong tổ chức
👉👉 Khởi động quá trình hoạch định
👉👉 Nghiên cứu và phân tích
👉👉 Xác lập mục tiêu
👉👉 Xác định đối tượng công chúng và thông điệp 
👉👉 Chiến lược và chiến thuật
👉👉 Khung thời gian và nguồn lực
👉👉 Đánh giá và rà soát.

🍃🍃 Sử dụng các kỹ thuật được trình bày trong quyển sách này, các chuyên viên PR sẽ có thể kiểm soát các sự kiện thay vì bị chúng kiểm soát. Được học viên CIPR chứng thực, quyển sách này là một tài liệu hết sức thiết yếu cho sinh viên, chuyên viên hoặc những nhà quản lý đang tìm kiếm một tài liệu hướng dẫn tin cậy và hữu ích cho quá trình hoạch định và quản lý trong lĩnh vực của mình. 

💥💥 Sách hiện có tại Thư viện Trường Cao đẳng Sài Gòn, mời bạn tìm đọc! 

Chia sẻ:
Bài viết khác: