Quản trị nguồn nhân lực/ PGS.TS Trần Kim Dung

Quản trị nguồn nhân lực/ PGS.TS Trần Kim Dung
Ngày đăng: 25/08/2023 02:43 PM

📖  Quản trị nguồn nhân lực
🌼 Tác giả: PGS.TS Trần Kim Dung
🌼 Nhà xuất bản: Tài Chính.

-----------------------------------------------

⁉️⁉️ Làm thế nào để quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả?

🔒🔏 Đó là một vấn đề khó khăn và thử thách lớn nhất đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế chuyển đổi. Sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh, tính chất khốc liệt của cạnh tranh và yêu cầu phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên trong nền kinh tế thị trường đã và đang tạo ra sức ép lớn, đòi hỏi các quản trị gia Việt Nam phải có các quan điểm mới, lĩnh hội được những phương pháp mới và nắm vững được những kỹ năng mới về quản trị con người.

📗📗 QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC của PGS.TS Trần Kim Dung được biên soạn trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận, kinh nghiệm tiên tiến trên thế giới và thực trạng quản trị nguồn nhân lực ở Việt Nam. Cuốn sách được thiết kế nhằm giới thiệu các kiến thức, tư tưởng và kỹ năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực cho các quản trị gia, sinh viên ngành quản trị kinh doanh và những bạn đọc khác có quan tâm.

🎯🎯 Sách hiện có tại Thư viện Trường Cao đẳng Sài Gòn, mời bạn tìm đọc! 

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: