Phòng học nhóm

Lịch làm việc Lịch làm việc Lịch làm việc Liên hệ Lịch làm việc Nội dung Hướng dẫn Hướng dẫn
Phòng học nhóm
Phòng học nhóm - 802

Phòng học nhóm - 802

Sức chứa 8 - 12 người, được trang bị máy lạnh, bàn ghế, bảng viết.
Phòng học nhóm - 803

Phòng học nhóm - 803

Sức chứa 8 - 12 người, được trang bị máy lạnh, bàn ghế, bảng viết.
Phòng học nhóm - 804

Phòng học nhóm - 804

Sức chứa 8 - 12 người, được trang bị máy lạnh, bàn ghế, bảng viết.
Phòng học nhóm - 805

Phòng học nhóm - 805

Sức chứa 8 - 12 người, được trang bị máy lạnh, bàn ghế, bảng viết.
Phòng học nhóm - 806

Phòng học nhóm - 806

Sức chứa 8 - 12 người, được trang bị máy lạnh, bàn ghế, bảng viết.
Phòng học nhóm - 807

Phòng học nhóm - 807

Sức chứa: 8 - 12 người, được trang bị máy lạnh, bàn ghế, bảng, viết.
Hoạt động

Nhà giả kim/ Paulo Coelho

14/03/2024,
Xem thêm

Thuật bán hàng/ Brian Tracy

23/02/2024,
Xem thêm

Đồi gió hú/ Emily Bronte

21/02/2024,
Xem thêm

Tỷ phú bán giày/ Tony Hsieh

30/01/2024,
Xem thêm

Đắc nhân tâm/ Dale Carnegie

08/12/2023,
Xem thêm

TikTok Marketing/ @Markus Rach

08/11/2023,
Xem thêm

Tóc dài tự tin/ Alpha Book

20/10/2023,
Xem thêm

Buồn làm sao buông/ Anh Khang

27/09/2023,
Xem thêm

Cuộc thi Thư viện trong tôi

29/08/2023,
Xem thêm