Nhận diện thương hiệu: Những điểm chạm thị giác/ RioBook

Nhận diện thương hiệu: Những điểm chạm thị giác/ RioBook
Ngày đăng: 09/01/2024 11:08 AM

👩‍💼 Là người làm marketing bạn có đang trăn trở:
⁉️ ⁉️  Làm thế nào để nắm vững được kiến thức nền tảng và hiểu rõ được tầm quan trọng của hệ thống nhận diện thương hiệu?
⁉️ ⁉️  Làm thế nào để hệ thống nhận diện thương hiệu có được sự đồng nhất và phù hợp với chiến lược phát triển thương hiệu trong dài hạn?
⁉️ ⁉️  Làm thế nào để có thể ứng dụng hệ thống nhận diện thương hiệu một cách tối ưu và linh hoạt nhất?

👉👉 RIO với những trải nghiệm chăm sóc hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp cho hơn 800 thương hiệu, doanh nghiệp cũng như quá trình đào tạo, đồng hành cùng hơn 4500 marketer, chủ doanh nghiệp,… đã có cơ hội lắng nghe, thấu hiểu những vấn đề, khó khăn ấy và cho ra đời cuốn sách Nhận diện thương hiệu: Những điểm chạm thị giác – cuốn sách với 6 yếu tố cốt lõi, 20 quy tắc căn bản cùng những gợi ý ứng dụng nhận diện thương hiệu linh hoạt sao cho phù hợp với nhu cầu biến chuyển đa dạng của các doanh nghiệp sẽ mang tới cho bạn lời giải đáp cho những vấn đề bản thân đang trăn trở. 

📗📗 Nhận diện thương hiệu: Những điểm chạm thị giác – một ấn phẩm từ RioBook - là cuốn sách về thiết kế được viết bằng ngôn ngữ dành riêng cho marketer - được xem là cuốn cẩm nang hỗ trợ công việc của người làm Marketing tại Việt Nam. 

📌📌 Sách hiện có tại Thư viện Trường Cao đẳng Sài Gòn, mời bạn tìm đọc! 

Chia sẻ:
Bài viết khác: