Người thông minh không làm việc một mình/ Rodd Wagner và Gale Muller

Người thông minh không làm việc một mình/ Rodd Wagner và Gale Muller
Ngày đăng: 01/02/2024 11:12 AM

🍏🍏 Rất nhiều thành tựu tuyệt vời được tạo nên khi hai người cùng hợp tác làm việc. Tuy nhiên, trong khi một số mối quan hệ hợp tác gặt hái thành công vượt bậc thì số khác lại không thể. Tại sao một số người có thể phối hợp ăn ý mà số khác lại bất hòa, xung đột? Một cặp đôi ăn ý cần có điểm gì chung? Sự cộng tác tốt đẹp mang đến cho bạn điều gì trong công việc và cuộc sống riêng?

🍊🍊 Dựa vào nghiên cứu đột phá của Viện Gallup, hai tác giả Rodd Wagner và Gale Muller sẽ chia sẻ cùng bạn bí mật của sự cộng tác thành công qua “Người thông minh không làm việc một mình”. 

🍎🍎 Cuốn sách sẽ giúp bạn xác định được 8 yếu tố của một mối quan hệ hợp tác bền vững, để rồi khi biết cách kết hợp tất cả các yếu tố trên với nhau, mối quan hệ hợp tác phát huy hiệu quả không chỉ trong việc hoàn thành nhiệm vụ chung mà còn trong các thành quả cá nhân. 

📗 📗 Sách hiện có tại Thư viện Trường Cao đẳng Sài Gòn, mời bạn tìm đọc! 

Chia sẻ:
Bài viết khác: