Nghệ thuật thị giác & những vấn đề cơ bản: Các yếu tố thị giác, Nguyên lý thị giác, Tư duy thị giác & Bố cục thị giác/Huỳnh Văn Mười (Uyên Huy)

Nghệ thuật thị giác & những vấn đề cơ bản: Các yếu tố thị giác, Nguyên lý thị giác, Tư duy thị giác & Bố cục thị giác/Huỳnh Văn Mười (Uyên Huy)
Ngày đăng: 03/01/2024 10:33 AM

🍏🍏 Nghệ thuật thị giác là một thuật ngữ chuyên ngành dùng cho các hình thức nghệ thuật tạo ra các tác phẩm, sản phẩm được tiếp nhận chủ yếu bằng thị giác. Nó bao quát và liên quan rất rộng đến những ngành nghệ thuật khác nhau, từ mỹ thuật tạo hình hay còn gọi là mỹ thuật thuần túy đến mỹ thuật ứng dụng … Nó lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong cuộc sống, tác động trực tiếp vào thị hiếu thẩm mỹ của từng cá nhân và cộng đồng xã hội.

🍋🍋 Sự ra đời của cuốn sách “Nghệ thuật thị giác & những vấn đề cơ bản: Các yếu tố thị giác, Nguyên lý thị giác, Tư duy thị giác & Bố cục thị giác” của Họa sĩ, Nhà giáo Nhân dân Huỳnh Văn Mười (Uyên Huy) là một tập hợp nghiên cứu, những tư liệu khoa học, chuyên ngành quý về lĩnh vực Nghệ thuật thị giác.

🍊🍊 Qua 9 chương sách với các chuyên đề cụ thể có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nghệ thuật thị giác, người đọc sẽ dần dần nhận diện cách trình bày và lý giải đi từ các khái niệm thuật ngữ cơ bản như: Truyền thông thị giác là gì? Hình tượng thị giác là gì? Hình tượng nghệ thuật là gì? Yếu tố thị giác là gì? … Tiếp đến là sự phân tích, so sánh, chứng minh các khái niệm, thuật ngữ đã được vận dụng như thế nào trong quá trình sáng tạo nghệ thuật theo quy luật thẩm mĩ thị giác như: nguyên lý về sự hòa hợp trong đa dạng nguyên lý về sự mâu thuẫn – tương phản, Nguyên lý về sự thăng bằng – đăng đối, Nguyên lý về tỷ lệ và sự cân đối,… Bên cạnh đó, ông còn phân tích quá trình tiếp xúc, quá trình tác động và ảnh hưởng của các nền văn minh nhân loại đến tư duy sáng tạo mỹ thuật. 

🍎🍎 Cuốn sách được giới chuyên môn đánh giá là một công trình khoa học mỹ thuật vô cùng quý giá, vô cùng cần thiết với giảng viên, sinh viên các chuyên ngành mỹ thuật.

💥💥 Sách hiện có tại Trường Cao đẳng Sài Gòn, mời bạn tìm đọc!

Chia sẻ:
Bài viết khác: