Marketing dịch vụ: Một quan điểm tương tác/ Raymond P Fisk, Stephen J. Grove, Joby Jonh

Marketing dịch vụ: Một quan điểm tương tác/ Raymond P Fisk, Stephen J. Grove, Joby Jonh
Ngày đăng: 08/09/2023 11:00 AM

Cuốn sách về Marketing chuyên sâu được Thư viện giới thiệu đến bạn ngày hôm nay, hi vọng cuốn sách sẽ hữu ích với những bạn quan tâm đến marketing nha! 

☘️☘️ Một cuốn sách thể hiện nội dung nghiên cứu marketing dịch vụ thật nhưng súc tích.  

☘️☘️ Một cuốn sách không những bao hàm sản phẩm cốt lõi là marketing dịch vụ, mà còn xem xét, nghiên cứu những dịch vụ tạo điều kiện cho các hoạt động marketing của doanh nghiệp sản xuất hàng hóa. 

☘️☘️ Một cuốn sách được viết dành cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế hay những người đã quen thuộc với khái niệm marketing từ những khóa học khác hoặc từ kinh nghiệm cá nhân.

☘️☘️ Một cuốn sách ngắn gọn đáp ứng được nhiều phong cách, sở thích giảng dạy khác nhau và có thể linh hoạt áp dụng trong những môi trường giảng dạy khác nhau.

👉👉 “Marketing Dịch vụ: Một quan điểm Tương tác” ấn bản lần 4 của các tác giả Raymond P Fisk, Stephen J. Grove, Joby Jonh và Trường Đại học FPT dịch là cuốn sách thể hiện tất cả những điều trên. 

🍓🍓 Nếu bạn là sinh viên kinh tế hoặc các chuyên ngành khác hoặc đơn giản là muốn tìm hiểu sâu về marketing dịch vụ thì đừng bỏ qua cuốn sách này nhé! 

💥💥 Sách hiện có tại Thư viện Trường Cao đẳng Sài Gòn, mời bạn tìm đọc!
 

Chia sẻ:
Bài viết khác: