Lịch sử Việt Nam: Từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX/ Đào Duy Anh

Lịch sử Việt Nam: Từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX/ Đào Duy Anh
Ngày đăng: 12/10/2023 10:00 AM

⭐️⭐️ Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Việc dạy sử, học sử luôn là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo của mỗi quốc gia, cũng như trong xây dựng, bồi dưỡng nhân cách của mỗi cá nhân.

⭐️⭐️ GS. Đào Duy Anh là một nhà sử học lớn với những công trình nghiên cứu mang tính khai phá, đặt nền tảng cho sự hình thành nền sử học Việt Nam hiện đại. Công trình "Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX" thuộc cụm công trình lịch sử và văn hóa Việt Nam của ông được vinh dự truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học xã hội năm 2000. 

⭐️⭐️ Đây có lẽ là cuốn lịch sử đầu tiên đã giới thiệu tương đối đầy đủ các tư liệu lịch sử nước ngoài khi đề cập đến những vấn đề thuộc thời tiền sử và cổ sử Việt Nam, cũng như lập luận của các học giả phương Tây khi nghiên cứu thời kỳ này trong lịch sử nước ta. Cho nên, đối với giới nghiên cứu và nhất là đối với học sinh, sinh viên, thì công trình của giáo sư Đào Duy Anh đến nay vẫn là chuẩn mực trong phương pháp nghiên cứu và trình bày các vấn đề lịch sử. Mặt khác, đây còn là tài liệu tham khảo bổ ích, cần thiết cho những ai muốn tìm hiểu lịch sử dân tộc và muốn bắt tay vào công việc nghiên cứu lịch sử.

👉👉 Sách hiện có tại Thư viện Trường Cao đẳng Sài Gòn, mời bạn tìm đọc! 
 

Chia sẻ:
Bài viết khác: