Kỹ nghệ phần mềm/ TS. Lê Văn Phùng

Kỹ nghệ phần mềm/ TS. Lê Văn Phùng
Ngày đăng: 05/01/2024 09:48 AM

🍀🍀 Kỹ nghệ phần mềm (hay còn gọi là công trình học phần mềm – SE) được xem như là một tên gọi chỉ cách thức làm phần mềm theo tác phong công nghiệp. Các phương pháp, công cụ, thủ tục của SE đã được chấp nhận và ứng dụng thành công rất nhiều lĩnh vực ứng dụng công nghiệp. Các nhà quản lý và chuyên gia công nghệ thông tin đều nhận ra nhu cầu về cách tiếp cận có nguyên tắc hơn tới việc phát triển phần mềm.

🍀🍀 Hiện kỹ nghệ phần mềm cũng là một trong những môn học chuyên ngành quan trọng của ngành công nghệ thông tin. Vì thế, sách Kỹ nghệ phần mềm do TS. Lê Văn Phùng biên soạn là tài liệu học tập hữu ích cho sinh viên ngành công nghệ thông tin ở các bậc học. Bên cạnh đó, cuốn sách còn là tài liệu tham khảo bổ ích cho bất cứ bạn đọc nào yêu và say mê với công nghệ thông tin, những người làm phần mềm và cho các nhà quản lý về CNTT hay cần tới việc thực hành viết phần mềm máy tính.

🍀🍀 Sách gồm 7 chương, được đề cập đến các nội dung chính: Các khái niệm cơ bản về phần mềm và kỹ nghệ phần mềm; Đặc tả yêu cầu phần mềm và đặc tả yêu cầu hệ thống; Thiết kế phần mềm; Lập trình hiệu quả; Kỹ nghệ phần mềm hướng đối tượng – hướng thành phần (CBSE) – hướng dịch vụ. 

🍀🍀 Sách hiện có tại Thư viện Trường Cao đẳng Sài Gòn, mời bạn tìm đọc! 

Chia sẻ:
Bài viết khác: