Kế toán Hành chính sự nghiệp/ PGS.TS Mai Thị Hoàng Minh và cộng sự

Kế toán Hành chính sự nghiệp/ PGS.TS Mai Thị Hoàng Minh và cộng sự
Ngày đăng: 12/01/2024 10:42 AM

👉👉 Kế toán hành chính sự nghiệp của PGS.TS Mai Thị Hoàng Minh và cộng sự với: 12 ví dụ minh họa, 30 sơ đồ tài khoản chữ T, 33 bài tập thực hành, 40 bài tập tự giải, 50 câu hỏi thảo luận, 70 câu hỏi đúng sai cùng 170 câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn dựa theo Thông tư 107/2017/TT-BTC, Nghị định 60/2021/NĐ-CP, Thông tư 89/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành sẽ giúp bạn hiểu được các khái niệm, đối tượng kế toán, nguyên tắc, yêu cầu kế toán cơ bản, phương pháp thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin phát sinh trong hoạt động kinh tế, tài chính sự nghiệp; từ đó cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông qua hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo ngân sách nhà nước của đơn vị hành chính sự nghiệp. 

📗📗 Quyển sách này được xem như một tài liệu học tập của sinh viên các cấp học, hoặc dành cho những người quan tâm đến hệ thống kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ở Việt Nam.

💥💥 Sách hiện có tại Thư viện Trường Cao đẳng Sài Gòn, mời bạn tìm đọc! 

Chia sẻ:
Bài viết khác: