Hướng dẫn đăng nhập và đổi mật khẩu

Hướng dẫn đăng nhập và đổi mật khẩu
Ngày đăng: 27/01/2023 09:54 AM

Hướng dẫn đăng nhập và đổi mật khẩu

Bước 1: Vào trang chủ

Bước 2:

Đăng nhập tài khoản do thư viện cấp vào ô đăng nhập thành viên

(1) Mục Tài khoản: Đăng nhập tài khoản do thư viện cấp

(2) Mật khẩu: Đăng nhập mật khẩu do thư viện cấp

Note:

Đối với thành viên mới

+ Đối với Giảng Viên

- Tên đăng nhập: Mã số Giảng Viên

- Mật khẩu: Mã số Giảng Viên

+ Đối với Sinh viên

- Tên đăng nhập: Mã số Sinh Viên

- Mật khẩu: Mã số Sinh Viên

Bước 3: Tiến hành đổi mật khẩu  dễ nhớ (từ 6 ký tự trở lên)

Vào trang thành viên

Tiến hành đổi mật khẩu và bổ sung thêm các thông tin còn thiếu

 

 (Bổ sung các thông tin và kiểm tra lại họ và tên đúng chưa).

+ Cách đổi hình đại diện

Nhấn vào khung để thay đổi hình đại diện

Khi nhấn vào sẽ hiển thị ra khung

 

 

Chọn hình đại diện: Nhấn chọn và lưu

Sau đó bấm nút: Cập Nhật để lưu thông tin lại

 

Kết thức quá trình đăng nhập thông tin thành viên để sử dụng các dịch vụ tiện ích của thư viện

 

 

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: