Đừng bao giờ đi ăn một mình/ Keith Ferrazzi

Đừng bao giờ đi ăn một mình/ Keith Ferrazzi
Ngày đăng: 21/09/2023 09:54 AM

⁉️⁉️ Bạn mong muốn đi tắt đón đầu?
⁉️⁉️ Bạn muốn vững bước tiến đến thành công?

🎁🎁 Công thức để làm được điều này, theo lời bậc thầy về kết nối là Keith Ferrazzi, chính là phải biết làm quen với mọi người. Ferrazzi đã khám phá từ khi còn trẻ rằng điểm khác biệt của những người thành công rực rỡ chính là cách họ vận dụng quyền năng của những mối quan hệ - để mọi người cùng thắng.

🎉🎉Trong “Đừng bao giờ đi ăn một mình” ông đã chỉ ra từng bước cách thức – và lý do – mà chính ông đã áp dụng để kết nối với hàng ngàn người là đồng nghiệp, bạn bè có tên trong sổ danh bạ, những người ông đã giúp đỡ và ngược lại cũng sẵn sàng giúp đỡ ông.

🔑🔑 Xuyên suốt cuốn sách, ông trình bày những chiến lược đã được kiểm chứng theo thời gian, nhiều lời khuyên cụ thể về cách xử trí khi bị từ chối, cách vượt qua người giữ cửa, cách trở thành một “Vị tướng cuộc họp”, và còn nhiều nữa…. 

🔑🔑 "Đừng bao giờ đi ăn một mình" - một cuốn sách về cách kết nối -  một cuốn sách có thể giúp bạn thay đổi cách nhìn của bạn về cuộc sống giao tiếp xung quanh.  

📯📯 Sách hiện có tại Thư viện Trường Cao đẳng Sài Gòn, mời bạn tìm đọc!

Chia sẻ:
Bài viết khác: