Đắc nhân tâm/ Dale Carnegie, Nguyễn Văn Phước (dịch)

Đắc nhân tâm/ Dale Carnegie, Nguyễn Văn Phước (dịch)
Ngày đăng: 25/08/2023 02:51 PM

📖  Đắc nhân tâm - How to win friends & Influence people
🌼 Tác giả: Dale Carnegie, Nguyễn Văn Phước (dịch)
🌼 Nhà xuất bản: Tổng hợp Tp.HCM.
------------------------------------------------
🍏🍏 Một tác phẩm được đánh giá là quyển sách đầu tiên và hay nhất, có ảnh hưởng làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu người trên thế giới.

🍋🍋 Vô số độc giả thế hệ đầu tiên của cuốn sách đã trở thành những người thành đạt trong sự nghiệp và hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống, và tác động đó vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay. Mặc cho những thay đổi của thời đại và các biến chuyển trong xã hội, kinh tế và văn hóa suốt mấy chục năm qua, những triết lý được truyền tải trong Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie vẫn giữ nguyên giá trị ban đầu, bởi chúng là những nguyên tắc mang tính nền tảng và phổ quát.

🍎🍎 Theo như chiêm nghiệm của Chủ tịch và Tổng giám đốc PepsiCo, Đông Dương – ông Phạm Phú Ngọc Trai từng chia sẻ: “Đắc Nhân Tâm không đơn thuần là cách cư xử chỉ để được lòng người. Đó là một trong những nhận thức hình thành nhân cách con người theo những chuẩn giá trị được đa số đồng ý và chia sẻ. Trong cuộc sống, Đắc Nhân Tâm thể hiện qua sự quan tâm, tôn trọng những người quanh ta và xã hội mình đang sống. Trong kinh doanh, nó thể hiện sự công bằng và tư duy cùng thắng. Trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội qua sự đóng góp của bản thân từng con người và doanh nghiêp, hiểu theo “đắc nhân tâm”, sẽ không còn là sự cố gắng “làm hài lòng” hoặc “ban phát” mà chính thức là thước đo nhân cách, là bổn phận và trách nhiệm của những người quản lý và doanh nghiệp đó.”

📌📌 Sách hiện có tại Thư viện trường Cao đẳng Sài Gòn, mời bạn tìm đọc!

Chia sẻ:
Bài viết khác: