Cẩm nang giao tiếp/ Marcy Lerner

Cẩm nang giao tiếp/ Marcy Lerner
Ngày đăng: 19/10/2023 02:19 PM

⁉️⁉️ Bạn đang tìm việc, muốn thăng tiến trong sự nghiệp hay đơn giản muốn có thêm nhiều người bạn mới?

⁉️⁉️ Bạn quá nhút nhát, thiếu tự tin hay muốn củng cố những kỹ năng ứng xử của mình?

📗📗Cuốn sách “Cẩm nang giao tiếp” sẽ là công cụ hữu ích cho bạn. Thông qua những tình huống, những câu chuyện có thực về thành công trong giao tiếp, cuốn sách sẽ đưa đến cho bạn nhiều lời khuyên thiết thực và bổ ích để thiết lập và xây dựng mạng lưới những mối quan hệ xã hội giúp bạn thành công hơn trong cuộc đời và sự nghiệp.

🔐🔐Hãy cùng tìm hiểu cuốn sách và nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình bạn nhé! Sách hiện có tại Thư viện Trường Cao đẳng Sài Gòn, mời bạn tìm đọc.

Chia sẻ:
Bài viết khác: