News & Events

GIAO TIẾP BẤT KỲ AI

Bạn vừa tốt nghiệp cấp 3 và nhập học ở một môi trường mới?

Bạn vừa mới bước chân ra xã hội đi làm?

Bạn chuyển việc và đi làm ở một nơi hoàn toàn xa lạ?

Bạn thấy bỡ ngỡ và không biết phải bắt chuyện và làm quen với ai?

...

Câu trả lời ngắn gọn, xúc tích và dễ học theo được tóm gọn trong 130 trang của quyển sách Giao tiếp bất kỳ ai. 

Các vấn đề giao tiếp từ cơ bản như cách nói lời chào, cách cười khi bắt chuyện, đến cách tạo ấn tượng và đạt được nhiều nhất những mục đích đặt ra trong các cuộc thương thảo làm ăn đều được tìm thấy trong quyển sách của bộ đôi tác giả Jo Condrill và Bennie Bough này.

Cùng “nhập môn” vào giới “nói hay, nói duyên, nói hấp dẫn” cùng quyển sách tuy nhỏ nhưng có võ này thôi!

 

LOG IN

Account:

Password:

SEARCH

Search by:

LIBRARY NEWS


New Books are available now

2 48 1336 368 1785 1783 1793 3
1791 2880 2909 3088 3168 3207 3323 3514
3570 3684 3685 3714 3709 3772 3811 3901
3911 3943 3946 3953 3985 4018 4023 4060
4084 4086 4080 4079 4073 4071 4067 4066
4065 4089 4161 4395 4396 4400 1792 1571
1561