News & Events

SCRIPTS FOR WINNING JOBS


[Eng ver]

The book gives you the lessons from successful people of many different levels of life. What did they do and say to win the job or get promoted? How did they negotiate? What are their secrets? Preparing for job interviews with authentic scripts for various occupations, finding the suitable recruiter or headhunter, getting reference materials for the job, asking the right questions, negotiating the salary you deserve, passing your performance review with flying colors, promoting your career... and more.

The book is available at SaigonTech library. Welcome all of you guys for enjoying the book!

 

 

[Vie ver]

Cuốn sách giúp bạn học hỏi từ những người thành công từ nhiều tầng lớp khác nhau trong cuộc sống. Họ đã làm gì và nói gì để giành được công việc hay được thăng chức? Họ đã thương lượng như thế nào? Bí mật của họ là gì?

Chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn việc làm với các kịch bản xác thực cho các ngành nghề khác nhau, tìm nhà tuyển dụng hoặc nhà săn đầu người phù hợp, nhận tài liệu tham khảo công việc, đặt câu hỏi đúng để nhận được thông tin mình cần, thương lượng mức lương bạn xứng đáng, vượt qua đánh giá hiệu suất của bạn với sắc màu bay bổng, thăng tiến trong sự nghiệp ... và nhiều hơn thế nữa.

Sách có sẵn ở thư viện trường SaigonTech. Mời các bạn ghé đọc.

 

LOG IN

Account:

Password:

SEARCH

Search by:

LIBRARY NEWS


New Books are available now

2 48 1336 368 1785 1783 1793 3
1791 2880 2909 3088 3168 3207 3323 3514
3570 3684 3685 3714 3709 3772 3811 3901
3911 3943 3946 3953 3985 4018 4023 4060
4084 4086 4080 4079 4073 4071 4067 4066
4065 4089 4161 4395 4396 4400 1792 1571
1561