News & Events

Book Recommendation “NGHĨ ĐƠN GIẢN, SỐNG ĐƠN THUẦN”

“Today a reader, tomorrow a leader.”
- Margaret Fuller -

-----------------------------------------------------------------

Giới thiệu sách
“Nghĩ đơn giản, sống đơn thuần”
_Tolly Burkan_

“Nếu cuộc sống của bạn căng thẳng, buồn chán hoặc mãi quẩn quanh, đó là dấu hiệu bạn đang thiếu đi điều gì đó cốt yếu, và bạn đang tự cho phép mình ngừng phát triển. Với 5 điểm quyền năng và 7 yêu cầu cuộc sống mà tác giả đưa ra trong “Nghĩ đơn giản, sống đơn thuần” sẽ mang tới cho bạn bộ khung cơ bản để bạn nhìn nhận lại chính mình và tìm ra những mảnh ghép còn thiếu.”

Thân mời các bạn ghé đến thư viện SaigonTech để thưởng thức sách, nghiền ngẫm rồi nhìn nhận lại cuộc sống của mình và điều chỉnh theo hướng tích cực hơn.

LOG IN

Account:

Password:

SEARCH

Search by:

LIBRARY NEWS


New Books are available now

2 48 1336 368 1785 1783 1793 3
1791 2880 2909 3088 3168 3207 3323 3514
3570 3684 3685 3714 3709 3772 3811 3901
3911 3943 3946 3953 3985 4018 4023 4060
4084 4086 4080 4079 4073 4071 4067 4066
4065 4089 4161 4395 4396 4400 1792 1571
1561